×

Vi påtar oss oppdrag i Bergen og Oslo omegn og svarer raskt på telefon og mail.

55 34 57 00

…eller send melding

Hjelp med prosjektledelse

Sist oppdatert: 25. aug 2020

Det krever kompetanse og tid å følge opp arbeidet som håndverkerne gjør i hjemmet ditt. Små feil i byggeprosessen kan ofte føre til store ekstrautgifter. RBE AS har lang erfaring med å hjelpe utbyggere med prosjektledelse i alle faser.

Når Byggesøknad Bergen AS og Byggesøknad Oslo AS har ledelsen på prosjektet, går kontakten med håndverkerne via oss, og vi kommer og sjekker arbeidet som blir utført. Dette gir deg bedre kontroll og trygghet om at arbeidet i hjemmet ditt blir gjort skikkelig.

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter, og skal i tillegg veilede og motivere alle involverte i prosjektet.

En prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode. Dette innebærer hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Det er også prosjektlederen sitt ansvar at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen.

Vi kan hjelpe med:

 • Å representere dere som byggherre
 • Å lede prosjekteringsfasen
 • Koordinering og styring av konsulentgrupper
 • Å ivareta byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Ansvar i forbindelse med KP og KU (koordinator for prosjektering/utførelse)
 • Budsjett/økonomi
 • Kontrahering av entreprenører
 • Periodiske rapporter
 • Å lede og referere i byggherremøter
 • Kontakt med kjøpere og leietakere
 • Oppfølging i reklamasjons- og garantiperioden

Ring oss for en hyggelig prat

 • Kjetil Gullaksen

 • Natalia Ntavou

 • Harald Stokedal Bokn

 • Rune Nesse

  • Søknadskonsulent/teknisk tegner
  • Tlf: ‭412 19 780‬
  • rune@bgsn.no
 • Anna Guseva

 • Nina Samnøy Løkke

  • Søknadskonsulent/Ingeniør
  • Tlf: ‭934 17 529
  • nina@bgsn.no
 • Eveline Warpe Carlsen

 • Frida Dybedal