Litt om

Prosjektledelse

Det krever kompetanse og tid å følge opp arbeidet som håndverkerne gjør i hjemmet ditt. Små feil i byggeprosessen kan ofte føre til store ekstrautgifter. Byggesøknad Norge AS har lang erfaring med å hjelpe utbyggere med prosjektledelse i alle faser.

Hjelp med prosjektledelse

Når Byggesøknad Bergen AS og Byggesøknad Oslo AS har ledelsen på prosjektet, går kontakten med håndverkerne via oss, og vi kommer og sjekker arbeidet som blir utført. Dette gir deg bedre kontroll og trygghet om at arbeidet i hjemmet ditt blir gjort skikkelig.

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter, og skal i tillegg veilede og motivere alle involverte i prosjektet.

En prosjektleder har det daglige ansvaret for å lede et prosjekt som går over en bestemt periode. Dette innebærer hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet. Det er også prosjektlederen sitt ansvar at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at det blir ferdig innenfor det avtalte budsjettet og tidsfristen.'

Vi kan hjelpe med:

 • Å representere dere som byggherre
 • Å lede prosjekteringsfasen
 • Koordinering og styring av konsulentgrupper
 • Å ivareta byggherrens ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Ansvar i forbindelse med KP og KU (koordinator for prosjektering/utførelse)
 • Budsjett/økonomi
 • Kontrahering av entreprenører
 • Periodiske rapporter
 • Å lede og referere i byggherremøter
 • Kontakt med kjøpere og leietakere
 • Oppfølging i reklamasjons- og garantiperioden
Våre anmeldelser

Fra glade kunder

Bjørnar Engevik

"Svært god og kompetent"

Brukte Byggesøknad Norge avd. Bergen og fikk svært god og kompetent veiledning i byggesak. Hadde en fin dialog underveis og vi fikk velformulerte dokumenter og rask veiledning.
Michael T. Ophus

"Imponerende faglig dyktighet"

En byggesakskonsulent med imponerende faglig dyktighet og rådgivning. Har brukt de i noen kompliserte saker, og vil anbefale de på det sterkeste
Maybritt Dale

"Raskt og effektiv"

Jeg kan anbefale disse på de sterkeste!! De er hyggelige, seriøse, og får unna jobben raskt og effektivt :) De har og stilt opp på alle måter i en for meg vanskelig søknadsprosess!!
"Rett og slett den beste i bransjen"
"Vi anbefaler dem på det sterkeste"
"Helt enestående fremgangsmåte"