×

Din spesialist på byggesøknad

Skal du bygge nytt eller bygge på boligen din? For de aller fleste tiltak kreves det at det sendes inn en byggesøknad. Det er et krav om at et foretak skal stå som ansvarlig søker, og det er nettopp dette vi kan hjelpe deg med. Vi følger byggesakene fra begynnelse til ferdigstillelse. Det innebærer blant annet forhåndskonferanse med kommunen, nabovarsling, søknad om tillatelse til tiltak, gjennomføringsplan og frem til og med søknad om ferdigattest.

I Byggesøknad Norge AS har vi lang erfaring med byggesøknader og tegninger. Vi har tekniske tegninger som som kan lage tegninger til søknaden om alt fra tilbygg til fulle hus. Vi har også lang erfaring med dispensasjoner og innhenting av uttalelser fra de mange offentlige etatene som skal uttale seg i byggesaker.

Vi tar oppdrag for private huseiere, husprodusenter, entreprenører og eiendomsutviklere. Vi kjennetegnes av profesjonalitet, fleksibilitet og løsningsvilje. Vi tar oppdrag i hele landet. Vi er svært behjelpelig, løsningsorientert og kommer kjapt på befaring. Klikk på boksene for mer informasjon…