Litt om

Seksjonering

Vi i Byggesøknad Norge har lang erfaring med søknad om seksjonering/reseksjonering, og hjelper deg gjerne! Ta kontakt for mer informasjon, spørsmål og pris.

Seksjonering og reseksjonering av bolig

Seksjonering er å dele opp en eiendom i flere eierseksjoner. Det vil si en andel i en eiendom med enerett for eieren til å bruke en bestemt bruksenhet. Seksjonseiere er eneeier av et avgrenset areal av en bestemt seksjonert eiendom, og medeier i alt fellesareal på eiendom og i bygningen tilsvarende sin andel av sameierbrøken. Det er mulig å søke om seksjonering selv og det krever ikke fagkunnskap. En vellykket søknadsprosess er likevel avhengig av at både søknaden og alle vedleggene er utarbeidet på en skikkelig måte. Dette kan vi selvsagt hjelpe deg med.

Ny eieerseksjonslov av 1. januar 2018 har gjort det lettere å søke om seksjonering. En av de viktigste endringene er at det nå er anledning til å seksjonere ved rammetillatelse. Dette er en positiv endring både for eksisterende bygg, som nå kan seksjoneres før de er ferdigstilt og for nybygg hvor det tidligere kun var lov ved gitt igangsettelsestillatelse.

Vedlegg til søknad om seksjonering

For å få innvilget søknad om seksjoner er det nødvendig å få på plass alle de riktige vedleggene. Her er en kort oversikt over de viktigste vedleggene. For mer informasjon er det bare å ta kontakt.

Ved en søknad om seksjoner er det nødvendig med tegninger som viser de nye seksjonene på en tydelig måte. Det vil si at tegningene blant annet må vise de forskjellige seksjonene, uteoppholdsareal og fellesareal. I tillegg må det tydeliggjøres at alle seksjonene har påkrevd fasiliteter og tekniske løsninger.

En seksjonering vil medføre krav til fellesareal som vil bli sameie mellom seksjonseierne. Sameiet må ha utarbeidet vedtekter etter krav i plan- og bygningsloven.

Det er også nødvendig å sjekke at bygget slik det står er godkjent. Det vil si at det oppfylte byggtekniske krav da det ble oppført eller godkjent. Søknad om seksjonering medfører ikke krav til at seksjonene må oppfylle dagens byggtekniske krav.

Våre anmeldelser

Fra glade kunder

Bjørnar Engevik

"Svært god og kompetent"

Brukte Byggesøknad Norge avd. Bergen og fikk svært god og kompetent veiledning i byggesak. Hadde en fin dialog underveis og vi fikk velformulerte dokumenter og rask veiledning.
Michael T. Ophus

"Imponerende faglig dyktighet"

En byggesakskonsulent med imponerende faglig dyktighet og rådgivning. Har brukt de i noen kompliserte saker, og vil anbefale de på det sterkeste
Maybritt Dale

"Raskt og effektiv"

Jeg kan anbefale disse på de sterkeste!! De er hyggelige, seriøse, og får unna jobben raskt og effektivt :) De har og stilt opp på alle måter i en for meg vanskelig søknadsprosess!!
"Rett og slett den beste i bransjen"
"Vi anbefaler dem på det sterkeste"
"Helt enestående fremgangsmåte"